Framtidsseminariet 2013

FRAMTIDSSEMINARIET 2013 (14.2.)
TEMA: Den nya generationens arbetsmarknad
Program
Jakobstadsregionens Framtid
arrangeras nu för sjätte gången. Formatet är etablerat: ett hundratal personer möts under en halvdag för att diskutera aktuella framtidsfrågor som berör invånare och näringsliv. Avsikten är att ta tillvara den kreativitet som uppstår i mötet mellan personer med olika erfarenheter och infallsvinklar.
Evenemanget är tvåspråkigt och öppet för allmänheten. Caesonaberna Arrangörer är Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammare, Österbottens handelskammare och Centria Yrkeshögskola.

11.30 Samling med lätt lunch
12.15 Välkommen
Ledarskapets utmaningar i tider av självförnyelse och individualism
Bo-Magnus Salenius , Chief Inspirational Officer, Learningmiles

Vad krävs för att attrahera, utveckla och behålla framtidens medarbetare?
Henrik Blomgren, ED och biträdande professor, Kungliga Tekniska Högskolan
14.00 Resultat från safarin: Cafépresentationer (4 grupper, 2 x 45 min/grupp) inkl kaffe
15.30
Engagera individen så att ”pakkoruotsi” blir ”riemuruotsi”
Senja Larsen, kommunikationsdirektör, Centralhandelskammaren
16.00 Paneldiskussion
16.30 Seminariet avslutas

Varmt välkommen!

Företagarpriset 2012 till Lundagård!

Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammares företagarpris 2012 går till

LUNDAGÅRD

Prisnämndens motiveringar:

Företagspriset tillfaller år 2012 Lundagård, ett relativt nytt företag som med sitt skapande och kreativa tänkande har lyckats etablera en unik verksamhet som även följer trenden i dagens samhälle.

Företagets grundare och aktörer, Aja och Christian Lund, satsar på återanvändning och skapande av nya unika produkter, vilket också bidrar till en miljövänligare tillvaro.

Företagets arbetsmiljö på landsbygden är unik och de har lyckats kombinera sitt privatliv och yrkesliv på ett magnifikt sätt. Deras verksamhet visar att man med ett genuint intresse samt med hög yrkeskompetens kan lyckas. Lunds sätt att jobba torde även utmana andra unga aktörer att satsa på sina företagsdrömmar. Deras innovativa tänkande samt deras utvecklade webbutik har gjort företaget framgångsrikt och känt både lokalt och nationellt.

Företagets besöksadress: Purmovägen 330, 68930 Purmo

Joulupuu-insamling 8.12.2012

Nu är det snart dags för Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammares numera traditionella Joulupuu-julklappsinsamling för nejdens behövande barn och ungdomar.

Vi kommer att samla in julklappar på gågatan i Jakobstad lördagen den 8.12. mellan kl. 9.00 och 15.00.

Planeringen av insamlingen är i full gång och vi hoppas att så många som möjligt runtom i kommunerna är villiga att bidra med julklappar till vår insamling.

Mera information kommer inom kort!

Årets mest positiva i Jakobstad 2012: Språkbadsskolan

Språkbadsskolan i Jakobstad är unik genom att vara den enda skolan i Finland som ordnar språkbadsundervisning på de båda inhemska språken. Man har jobbat hårt för att utveckla och behålla det tvåspråkiga här i staden. Språkbadsskolan i Jakobstad bör vara en förebild för många andra skolor i Finland där man vill satsa på tvåspråkigheten. Att få möjligheten att gå i språkbadsskolan är en rikedom för barn och ungdomar. Språkbadsskolan firar 20-års jubileum i år, vilket är ett bevis på att man har lyckats med konceptet.

Fin Vuoden Positiivisin 2012 Pietarsaaressa: Kielikylpykoulu

Tuomariston perustelut:

Pietarsaaren kielikylpykoulu on ainutlaatuinen olemalla ainoa koulu Suomessa, joka järjestää kielikylpyopetusta molemmilla kotimaisilla kielillä. Töitä on tehty lujasti tämän kaupungin kaksikielisyyden kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. Alamvahidi Pietarsaaren kielikylpykoulun tulee toimia monien muiden Suomessa toimivien koulujen esikuvana, jotka haluavat panostaa kaksikielisyyteen. Mahdollisuus käydä kielikylpykoulua on rikkaus lapsille ja nuorille. Kielikylpykoulu viettää 20-vuotisjuhlaansa tänä vuonna, mikä todistaa sen, että konsepti on onnistunut.

Jakobstads framtidsseminarium 2012

Stormen kommer

– vill vi bygga vindskydd eller väderkvarnar?

Jakobstadsregionens Framtid arrangeras nu för femte gången. Formatet är etablerat: ett hundratal personer möts under en halvdag för att diskutera aktuella framtidsfrågor som berör invånare och näringsliv. Avsikten är att ta tillvara den kreativitet som uppstår i mötet mellan personer med olika erfarenheter och infallsvinklar.

Den senaste tidens nyheter – globalt, nationellt och lokalt – visar att vår region står inför större utmaningar nu än kanske någonsin. En global finanskris kombinerat med stort förändringstryck inom stat och kommun skapar nya hotbilder – men ger också nya möjligheter för den som kan, vill och vågar förnyas. Vi skapar vår egen framtid!

Men att med näbbar och klor enbart försvara ”det vi har” eller ”det jag uppnått” är ingen framkomlig väg. Förnyelse, attitydförändring och tillväxt kräver mod. Mod att släppa det som en gång gjort oss framgångsrika, mod att öppna ögonen för nya möjligheter, bejaka nya idéer, möjliggöra nya samarbetsformer. Vi sägs av tradition vara en företagsam region – nu är det upp till bevis!

INBJUDAN till detta kostnadsfria seminarium som är öppet för allmäneheten hittad du här