Välkommen till JC Jeppis

Juniorhandelskammaren erbjuder unga vuxna människor möjligheter att utveckla sig för att åstadkomma en positiv förändring.

Vår främsta uppgift är att utveckla de individuella egenskaperna hos unga män och kvinnor och sporra dem i deras gemensamma ansträngningar för att förbättra mänsklighetens ekonomiska, sociala och andliga välfärd.

Som medlem i Juniorhandelskammaren får du möjligheten att:

  • träffa nya människor
  • skapa kontakter och kontaktnät i nejden, nationellt och internationellt
  • prova på nya saker och uppgifter