Bli medlem

Våra medlemmar skall ges möjlighet att sporras inom bland annat följande områden:

ANSVAR - Utveckla sin individuella kunskap, förmåga och beredskap att bära ett världsomfattande ansvar

LEDARSKAP - Utveckla sina ledarförutsättningar genom att delta i organisationens lokala, nationella och internationella verksamhet

UTVECKLING - Aktivt delta i samhällets ekonomiska, sociala och andliga utveckling

ÖPPENHET - Öka förståelse, ansvar och samarbete mellan olika folk och samhällsgrupper