Företagspris 2013 MUSH Ltd

2013 års företagspris delades ut till MUSH Ltd.

Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammares r.f:s företagspris 2013 går till

Oy MUSH Ltd

Företagspris 2013 MUSH LtdFöretagspris 2013 MUSH LtdFöretagspris 2013 MUSH Ltd

Prisnämndens motiveringar:

I Oy MUSH Ltd. Har man genom en stark produktutveckling lyckats skapa ett alltmer välkänt varumärke Mush B.A.R.F. inom hundfoderindustrin i Finland och Norden. Genom en ständig utforskning av råvarusammansättningar har företaget lyckats komponera näringsmässigt balanserade produkter. MUSH:s satsning på lokala råvaruproducenter noteras positivt. Därtill har företaget sett var kunderna finns och förstått vikten av sociala medier i sin marknadsföring och försäljning.

Bakrund till Jakobstadsnejdens Juniorhadelskammare r.f.:s företagspris:

Priset instiftades i december 1974 och har tidigare utdelats 37 ggr till eminenta företag inom Jakobstads näringsområde.

För 2013 års företagspris fanns en lång rad goda kandidater att ta ställning till. Alla förslag genomgicks mycket noggrannt och utvärderades i enlighet med stadgarna. Nazetalacback Enligt dem beaktades hur företaget utvecklat sin verksamhet bl.a. inom:

-          Nya verksamhetsfält

-          Nya produkter

-          Produkternas kvalitet

-          Produkternas förutsättningar att göra Jakobstadsnejden känt

-          Ävenså skall företagets art och naturliga förutsättningar beaktas

Allmänt kan ännu nämnas att priset har instiftats för att fästa uppmärksamhet vid en mer effektiv företagasrverksamhet och skall även utgöra ett medel för företaget att göra sig känt utåt.

 Se artikel i Österbottens tidning HÄR gällande företagspriset 2013

Jakobstad den 18.12.2013

Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammare r.f.