Länk

PRESSMEDDELANDE 18.12.2014

Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammare r.f:s företagspris 2014 går till

LÖFS AB OY

Prisnämndens motivering:

Löfs Ab Oy är ett intressant tillväxtinriktat familjeföretag inom Jakobstadsregionen som klarat av att hitta en bra nisch. Företaget erbjuder tjänster inom pulverlackering, våtlackering, tungfordonslackering samt montering. Löfs Ab Oy är ytterligare underleverantör till flertalet företag i nejden och är därmed ett viktig för regionens kärnsektor. LKI, Solving och Ekeri är några referenser för Löfs Ab Oy. Anmärkningsvärt är att företaget under de senaste ekonomiskt tyngre åren har klarat av att öka omsättningen och samtidigt förbättra resultatet samt anställa mer personal.

Bakgrund till Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammare r.f:s företagspris:

Priset instiftades i december 1974 och har tidigare utdelats 38 gånger till eminenta företag inom Jakobstadsregionens näringsområde.

För 2014 års företagspris fanns flera goda kandidater att ta ställning till. Alla förslag genomgicks mycket noggrant och utvärderades i enlighet med stadgarna. Enligt dem beaktades hur företaget utvecklat sin verksamhet bl.a. inom:

  • Nya verksamhetsfält

  • Nya produkter

  • Produkternas kvalitet

  • Produkternas förutsättningar att göra Jakobstadsnejden känt

  • Ävenså skall företagets art och naturliga förutsättningar beaktas

Allmänt kan tilläggas att priset har instiftats för att fästa uppmärksamhet vid en mer effektiv företagsverksamhet och skall även utgöra ett medel för företaget att göra sig känt utåt.

Jakobstad den 18.12.2014

Jakobstadnejdens Juniorhandelskammare r.f

HÄR kan du läsa om vad Österbottens tidning skrivit om pristagarna

Pietarsaarenseudun Nuorkauppakamari ry:n yrityspalkinto 2014 myönnetään

LÖFS AB OY

Palkintoraadin perustelut:

Löfs Ab Oy on mielenkiintoinen perheyritys Pietarsaaren seudulla, joka on onnistunut löytämään hyvän markkinaraon. Yritys tarjoaa palveluita kuten jauhemaalausta, märkämaalausta ja askaskalustomaalausta. Lisäksi Löfs Ab Oy toimii alihankkijana useille isommille yrityksille seudulla ja on näin tärkeä osa seudun ydinosaamista. Asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi LKI, Solving ja Ekeri. Huomionarvoista on, että yhtiö viime vuosina on onnistunut kasvattamaan myyntiään, parantamaan tulostaan ja palkkaamaan lisää henkilökuntaa vaikka alueen talous on ollut taantumaan päin.

Pietarsaarenseudun Nuorkauppakamari ry:n palkinnon taustaa:

Palkinto perustettiin Joulukuussa 1974 ja on jaettu 37 kertaa Pietarsaaren seudulla oleville yrityksille.

Vuoden 2014 yrityspalkinnon valinnassa löytyi monta hyvää ehdokasta. Kaikki ehdokkaat käytiin läpi hyvin perusteellisesti ja arvioitiin sääntöjen mukaisesti.

Säännöistä voi lukea muun muassa miten palkintoyritys on kehittänyt toimintansa muun muuassa:

  • Uusilla toimintaaloilla

  • Uusilla tuotteilla

  • Tuotteiden laadulla

  • Tuotteiden edellytyksillä tehdä Pietarsaaren seutua tunnetuksi

  • Myös yrityksen muoto ja luonnolliset edellytykset toimintaansa huomioidaan.

Yleisesti voi myös mainita että palkinto on perustettu lisäämään huomiota tehokkaampaan yritystoimintaan ja antamaan myös mahdollisuuden yritykselle markkinoida itseään.