Årets mest positiva i Jakobstad 2012: Språkbadsskolan

Språkbadsskolan i Jakobstad är unik genom att vara den enda skolan i Finland som ordnar språkbadsundervisning på de båda inhemska språken. Man har jobbat hårt för att utveckla och behålla det tvåspråkiga här i staden. Språkbadsskolan i Jakobstad bör vara en förebild för många andra skolor i Finland där man vill satsa på tvåspråkigheten. Att få möjligheten att gå i språkbadsskolan är en rikedom för barn och ungdomar. Språkbadsskolan firar 20-års jubileum i år, vilket är ett bevis på att man har lyckats med konceptet.