Jakobstads framtidsseminarium 2012

Stormen kommer

– vill vi bygga vindskydd eller väderkvarnar?

Jakobstadsregionens Framtid arrangeras nu för femte gången. Formatet är etablerat: ett hundratal personer möts under en halvdag för att diskutera aktuella framtidsfrågor som berör invånare och näringsliv. Avsikten är att ta tillvara den kreativitet som uppstår i mötet mellan personer med olika erfarenheter och infallsvinklar.

Den senaste tidens nyheter – globalt, nationellt och lokalt – visar att vår region står inför större utmaningar nu än kanske någonsin. En global finanskris kombinerat med stort förändringstryck inom stat och kommun skapar nya hotbilder – men ger också nya möjligheter för den som kan, vill och vågar förnyas. Vi skapar vår egen framtid!

Men att med näbbar och klor enbart försvara ”det vi har” eller ”det jag uppnått” är ingen framkomlig väg. Förnyelse, attitydförändring och tillväxt kräver mod. Mod att släppa det som en gång gjort oss framgångsrika, mod att öppna ögonen för nya möjligheter, bejaka nya idéer, möjliggöra nya samarbetsformer. Vi sägs av tradition vara en företagsam region – nu är det upp till bevis!

INBJUDAN till detta kostnadsfria seminarium som är öppet för allmäneheten hittad du här