Företagarpriset 2012 till Lundagård!

Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammares företagarpris 2012 går till

LUNDAGÅRD

Prisnämndens motiveringar:

Företagspriset tillfaller år 2012 Lundagård, ett relativt nytt företag som med sitt skapande och kreativa tänkande har lyckats etablera en unik verksamhet som även följer trenden i dagens samhälle.

Företagets grundare och aktörer, Aja och Christian Lund, satsar på återanvändning och skapande av nya unika produkter, vilket också bidrar till en miljövänligare tillvaro.

Företagets arbetsmiljö på landsbygden är unik och de har lyckats kombinera sitt privatliv och yrkesliv på ett magnifikt sätt. Deras verksamhet visar att man med ett genuint intresse samt med hög yrkeskompetens kan lyckas. Lunds sätt att jobba torde även utmana andra unga aktörer att satsa på sina företagsdrömmar. Deras innovativa tänkande samt deras utvecklade webbutik har gjort företaget framgångsrikt och känt både lokalt och nationellt.

Företagets besöksadress: Purmovägen 330, 68930 Purmo