Framtidsseminariet 2013

FRAMTIDSSEMINARIET 2013 (14.2.)
TEMA: Den nya generationens arbetsmarknad
Program
Jakobstadsregionens Framtid
arrangeras nu för sjätte gången. Formatet är etablerat: ett hundratal personer möts under en halvdag för att diskutera aktuella framtidsfrågor som berör invånare och näringsliv. Avsikten är att ta tillvara den kreativitet som uppstår i mötet mellan personer med olika erfarenheter och infallsvinklar.
Evenemanget är tvåspråkigt och öppet för allmänheten. Caesonaberna Arrangörer är Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Jakobstadsnejdens Juniorhandelskammare, Österbottens handelskammare och Centria Yrkeshögskola.

11.30 Samling med lätt lunch
12.15 Välkommen
Ledarskapets utmaningar i tider av självförnyelse och individualism
Bo-Magnus Salenius , Chief Inspirational Officer, Learningmiles

Vad krävs för att attrahera, utveckla och behålla framtidens medarbetare?
Henrik Blomgren, ED och biträdande professor, Kungliga Tekniska Högskolan
14.00 Resultat från safarin: Cafépresentationer (4 grupper, 2 x 45 min/grupp) inkl kaffe
15.30
Engagera individen så att ”pakkoruotsi” blir ”riemuruotsi”
Senja Larsen, kommunikationsdirektör, Centralhandelskammaren
16.00 Paneldiskussion
16.30 Seminariet avslutas

Varmt välkommen!